Sp.a staat voor een sociaal Merchtem !

Het is dankzij het sociaal democratisch gedachtengoed dat mensen vandaag de dag een zekere welvaart hebben opgebouwd. Niet iedereen heeft nochtans, zelfs vandaag, dezelfde kansen. Wat belangrijk is voor sp.a Merchtem is dat wij een gemeente zijn waar IEDEREEN kansen krijgt, waar IEDEREEN zich goed voelt en waar het aangenaam wonen is.

Sp.a Merchtem wil ervoor zorgen dat in veranderende tijden elk kind dezelfde kansen krijgt. De school moet daarom als basis fungeren om deze kansen te bieden. Daarom willen wij de inbreng van de school uitbreiden. Een zinvolle invulling van voor- en naschoolse opvang in samenwerking met o.a. sport – en culturele verenigingen, rusthuizen, bibliotheken.. waar kinderen gestimuleerd worden. Het principe van de BREDE SCHOLEN implementeren om zo aan ieder kind de ontplooiings- en ondersteuningskansen te geven.

Welzijn van onze burgers is een topprioriteit voor sp.a ! Zo moeten de actoren binnen de welzijnszorg in Merchtem nog meer betrokken worden en moeten zij ondersteund worden in hun signaalfunctie. De burgers moeten doorverwezen worden naar de juiste instanties. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol.

Het is de schuld van de sossen!

Je kan er niet te buiten, als het morgen stormt, sneeuwt of hagelt, het zal ongetwijfeld de schuld zijn van de sossen.

Klopt die stelling wel?

Laat ons beginnen met het gemakkelijkste, het overzicht van het aantal premiers die we pakweg de laatste 35 jaar hebben gekend, zonder Michel 1 uiteraard. Wat zien we dan?

We hebben maar liefst 14 federale regeringen gehad. Tien keer leverde de tsjeven een premier, drie keer de sigaren ( of de blauwen) . Di Rupo was de enigste premier die de sossen in die periode hebben geleverd.

Overzicht premiers

Overzicht premiers

Daar kan het dus al niet aan gelegen hebben. Maar kom, een premier doet het niet alleen, een land besturen dat doe je met een regering. We moeten dus ook eens een kijkje nemen naar de zetelverdelingen. Omdat die aantallen constant veranderen heb ik de tabel helemaal onderaan, met alle zetelverdelingen, geëxtrapoleerd naar procenten. De zetel van Spirit, met Bert Anciaux, onder Verhofstadt II heb ik bij de liberale familie meegeteld. Als we dat dan in een staafdiagram gieten krijgen we het volgende:

Grafiek verdelingen regeringsposten

Grafiek verdelingen regeringsposten

Op twee maal Verhofstadt na hebben de tsjeven steeds mee in het zadel gezeten, met afwisselend de sigaren en/of de sossen aan hun zijde. De bakfietsen hebben enkel onder Verhofstadt I vier posten bekleed, het is dus veilig om te stellen dat het dus zeker hun schuld niet is.

Om de juistheid van de stelling dieper te controleren doe ik nog twee laatste testen: ik bekijk het aantal zetels per familie in Vlaanderen en Wallonië en in het totaal.

TEST 1: Welke Vlaamse of Waalse familie had er de meeste zetels de afgelopen 35 jaar?

het is de schuld van 2

Familie met de meeste aantal zetels

De Vlaamse tsjeven staan eenzaam op kop, gevolgd door de Waalse sossen en dan de volledige sigaren familie. Een laatste test om de stelling te controleren is dan ook wat dit betekent voor de families op zich, wars van taalgrenzen.

TEST 2: Welke politieke familie had er de meeste zetels de afgelopen 35 jaar?

Overzicht per familie

Overzicht per familie

Het is wel duidelijk, de stelling: ‘Het is de schuld van de sossen’, klopt niet.

Als er al een schuld zou zijn is het in de eerste plaats die van de tsjeven, dan die van de sigaren en op plaats drie komen pas de sossen.

Maar misschien moeten we de stelling gewoon veranderen, en daarom doe ik dit voorstel:

Het is zeker niet de schuld van de bakfietsen!

Voila, mijn rol als factchecker zit er op, het brilletje kan af. Wat ik nog wel ga doen is dit doorspelen aan Tim Pauwels, want hij is nu de enige echte factchecker, en wie weet, misschien zat ik wel fout?

Artikel van Sven Naessens  “Niemand bezit alle wijsheid, geen enkele gedachte bevat alle waarheid maar door discussie komen gedachten, soms, dichter bij elkaar”


Compleet overzicht verdeling regeringsposten

Compleet overzicht verdeling regeringsposten