De Socialistische Kulturele Vereniging:

een vereniging zonder winstoogmerk. De vzw werd opgericht in juli 1986 ( BS 23/07/86). De oprichters waren Albert Pijpops, Julien Van Stichel, Pierre Biesemans, Dany Pijpops, Jan Biesemans, Ivo De Smedt, Henri De Baerdemaeker, Robert De Baerdemaeker, Pol Baeyens, Frans Luypaert, Henri Lefever en Leon Van Assche. Het doel van de vereniging is : het organiseren, stimuleren en coördineren van vormings-, en socio-culturele aktiviteiten van allerlei aard, alsmede het uitbaten en onderhouden van goederen haar ten diende aangewezen en ter beschikking gesteld. In geval van vrijwillige ontbinding, of gerechterlijke, wordt het netto-overblijvend maatschappelijk aktief na het vereffenen der schulden besteed aan een werk waarvan het doel door de algemene vergadering zal aangeduid worden. De eerste beheerraad zag er als volgt uit: Albert Pijpops was voorzitter, Julien Van Stichel was ondervoorzitter en Pierre Biesemans, Sekretaris-schatbewaarder. Dany Pijpops, en Henri Lefever waren ook lid. Op 21 oktober 1993 verscheen er een wijziging van de statuten. Artikel 5bis werd toegevoegd : de leden van de vereniging dienen lid te zijn van de Socialistische Partij, afdeling Merchtem. Hierdoor werd een nieuwe raad van beheer samengesteld. Albert Pijpops bleef voorzitter en Julien Van Stichel ondervoorzitter. Hugo Van Hout werd tot sekretaris benoemd en Pierre Biesemans bleef schatbewaarder. Na het ontslag van de volledige raad van beheer werd Luc Ceulemans eind 1997 als voorzitter benoemd, Jacqueline Van Oudenhove werd penningmeester en Jean Puttaert secretaris. Albert Pijpops bleeft lid van de raad van beheer samen met Mariette De Nil en Herman Van Beeck. In het Belgisch Staatsblad van 3 juni 2005 werd het artikel 5bis geschrapt. Luc Ceulemans bleef benoemd als voorzitter, Liliane Hauspie als ondervoorzitter/secretaris, Mariette De Nil werd penningmeester. Marie-Louise Logist werd lid van de Algemene Vergadering na het overlijden van haar echtgenoot Albert Pijpops op 4 mei 2005. Ondertussen was ook Jean Puttaert overleden ( 23/4/2004) en nam Jacqueline Van Oudenhove ontslag ( 17/4/2003). Naar aanleiding van het overlijden van de heer Luc Ceulemans werd zijn mandaat als voorzitter beëindigd op 12 maart 2018. Bij éénparige beslissing van de AV dd. 18 april 2018 werd Liliane Hauspie als voorzitter benoemd en de heer Luc Helsemans als secretaris. Mevrouw Mariette De Nil blijft penningmeester. De Algemene vergadering bestaat nu uit twee leden : Marie-Louise Logist en Merjem Ouelhadj.

In het kader van het stimuleren van socio-culturele aktiviteiten kan U altijd bij ons terecht voor de aanvraag van een toelage. Gelieve een mailtje te sturen naar liliane.hauspie@skynet.be en we sturen U de nodige documenten. U kan ook een vraag stellen langs ons ontmoetingsforum. De voorwaarde is wel dat jullie organisatie zijn zetel in Merchtem heeft.